Politica privind alcoolul si drogurile

SOCIETATEA COMERCIALA EUROMAX COMPANY SR IASI, se angajează să asigure un mediu de lucru sigur şi sǎnǎtos pentru întreg personalul care îşi desfǎşoarǎ activitatea în cadrul firmei.

La rândul lor, angajaţii, contractorii şi vizitatorii din cadrul amplasamentelor noastre au obligaţia de a respecta procedurile şi politicile companiei şi de a-şi îndeplini sarcinile de muncǎ într-o manierǎ care sǎ le asigure atât securitatea proprie, cât şi a celor din jur.
Munca desfăşurată sub influenţa bǎuturilor alcoolice sau a drogurilor poate provoca accidente de muncǎ, violenţǎ sau vătămări corporale atât consumatorului cât şi altor persoane.

SC EUROMAX COMPANY SRL IASI, a impus o politică prin care toleranţa este zero atât pentru alcool şi droguri, cât şi pentru prezentarea la locul de muncă sub influenţa acestora.
Firma noastra intenţionează să-şi protejeze toţi angajaţii faţă de expunerea la pericolul reprezentat de persoanele care consumǎ alcool şi droguri.
Această intenţie va fi dusă la îndeplinire prin:

Informarea, instruirea şi conştientizarea personalului privind efectele negative ale consumului de alcool şi droguri;

Implementarea de controale cu tematicǎ specificǎ şi testarea angajaţilor în urmǎtoarele situaţii:

  • Testare post-incident;
  • Testare prin sondaj ca instrument de investigare acolo unde se pune sub semnul întrebǎrii capacitatea de muncǎ a unei persoane;
  • Testare pentru depistarea substanţelor interzise;
  • Testarea ulterioarǎ a unei persoane ca parte a unui plan de recuperare.
  • Asistarea angajaţilor care au probleme cu abuzul de alcool şi droguri:
  • Vom depune toate eforturile pentru a oferi asistenţǎ şi sprijin inclusiv prin asistenţǎ medicalǎ, dacǎ este necesar, pentru toţi angajaţii care au probleme de sănătate legate de alcool şi droguri.

Cu toate acestea, SC EUROMAX COMPANY SRL IASI, îşi rezervǎ dreptul de a iniţia procedurile de cercetare disciplinarǎ care ar putea avea ca rezultat desfacerea contractului individual de muncǎ a persoanelor testate pozitiv în ceea ce priveşte.

Orice angajat al SC EUROMAX COMPANY SRL IASI are dreptul la o viaţǎ profesionalǎ feritǎ de accidente, violenţǎ şi alte consecinţe negative ale consumului de ALCOOL ŞI DROGURI