Politica in domeniul SSM si Mediu

Preocupată să realizeze şi să demonstreze performanţele produselor şi serviciilor sale, conducerea S.C. EUROMAX COMPANY SRL IASI a impus îmbunătăţirea practicilor manageriale ale firmei prin integrarea în managementul general al firmei a sistemului de management de securitate, sănătate in muncă şi mediu, în conformitate cu cerinţele standardelor OHSAS 18001:2008 şi ISO 14001:2005.

Pentru a pune în practică această politică, conducerea S.C. EUROMAX COMPANY SRL Iasi, a stabilit obiectivele principale de Sistem de Securitate, Sănătate în Muncă şi Mediu:

  • realizarea şi demonstrarea unei performanţe adecvate în Sistemul de Management de Securitate, Sănătate în Muncă şi Mediu
  • acordarea unei atenţii deosebite instruirii şi conştientizării întregului personal privind problemele în Sistemul de Management de Securitate, Sănătate în Muncă şi Mediu
  • certificarea conformităţii Sistemului de Management de Securitate, Sănătate în Muncă şi Mediu
  • la toate locurile unde se presteaza serviciile de transport, conformarea la legislaţia şi reglementările de securitate, sănătate în muncă şi mediu
  • analiza periodică în Consiliul de Administraţie la nivelul societăţii, precum şi la toate nivelurile a securităţii, sănătăţii în muncă şi mediu.
  • instruirea anuală şi perfecţionarea întregului personal care se ocupă de securitate, sănătate în muncă şi mediu
  • prevenirea neconformitatilor, controlul în teren şi luarea de măsuri corective acolo unde este cazul în vederea remedierii deficientelor în domeniul Sistemului de Management de Securitate, Sănătate în Muncă şi Mediu
  • elaborarea procedurilor de aprovizionare cu echipament individual de lucru şi echipament individual de protecţie, de control medical şi controlul securităţii şi sănătăţii în muncă, testarea şi examinarea personalului, analiza „Raportului de sănătate în urma controlului medical periodic şi luarea măsurilor ce se impun reducerea volumului de deşeuri, colectarea acestora şi valorificarea lor .

Conducerea S.C. EUROMAX COMPANY SRL Iasi asigură cadrul organizatoric şi resursele necesare realizării politicii şi obiectivelor Sistemului de Management de Securitate, Sănătate în Muncă şi Mediu, adoptate.

Pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management de Securitate, Sănătate în Muncă şi Mediu în concordanţă cu standardul ales, s-a investit cu autoritatea şi responsabilitatea necesară, Responsabilul Sistemului de Management de Securitate, Sănătate în Munca şi Mediu, care va urmări, va analiza şi raporta asupra modului de funcţionare a acestui sistem.

Conştienţi de avantajele, de importanţă şi eficienţa Sistemului de Management de Securitate, Sănătate în Muncă şi Mediu, toţi angajaţii organizaţiei, ale căror activităţi pot avea impact asupra securităţii, sănătăţii în muncă şi mediu, sunt instruiţi, cunosc, aplica şi răspund de respectarea prevederilor din documentele Sistemului de Management de Securitate, Sănătate în Muncă şi Mediu, precum şi prevederile regulamentelor şi legislaţiei în vigoare privitoare la securitatea, sănătatea în muncă şi mediu, aplicabile activităţilor si serviciilor realizate de societatea noastră.